Wszystkie wpisy oznaczone tagiem: spółka z o.o.

Jak prawidłowo zawiadomić o zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.?

Aktualne problemy / Bez kategorii / Formy prowadzenia biznesu

Zgromadzenie Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to z całą pewnością najważniejszy organ spółki, który decyduje o najbardziej doniosłych dla niej sprawach. Uprawnienie do zwołania zgromadzenia posiada, co do zasady, zarząd spółki. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2013 r. (II CSK 176/13) zwołanie zgromadzenia wspólników stanowi czynność z zakresu prowadzenia spraw spółki, która przekracza zwykły zarząd, konieczne w związku z tym jest podjęcie uchwały.

Kiedy można wyłączyć wspólnika ze spółki z o.o.?

Dodaj komentarz
Aktualne problemy / Bez kategorii / Formy prowadzenia biznesu

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jak w każdej innej formie prowadzenia działalności gospodarczej, mogą pojawić się sytuacje konfliktowe. Wzajemna niechęć i spory pomiędzy udziałowcami bardzo często przekładają się w sposób negatywny na działanie spółki. Dlatego warto wiedzieć, kiedy można domagać się wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o.