Minimalna stawka godzinowa przy zleceniu i samozatrudnieniu

Dodaj komentarz
Bez kategorii / Prawo pracy i ZUS / Zmiany w prawie

W dniu 7 lipca 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o minimalnej stawce godzinowej za pracę na podstawie umowy zlecenia i w ramach samozatrudnienia. Zgodnie z nową ustawą wynagrodzenie wyniesie 12 zł brutto za godzinę, a po waloryzacji w 2017 r. ok. 13 zł brutto. Ustawa zostanie teraz przekazana do Senatu.

Kogo dotyczą przepisy?

Zgodnie z planowanymi zmianami, stawka godzinowa obejmie zarówno osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia jak i osoby na tzw. samozatrudnieniu (czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą, które świadczą osobiście usługi dla innych firm). Ustawa przewiduje, że minimalna stawka godzinowa będzie miała zastosowanie do wszystkich umów bez względu na sposób obliczania wynagrodzenia. Znajdzie ona zatem zastosowanie zarówno do wynagrodzenia ustalonego według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej jak i miesięcznej.

Ponadto ustawa nałoży obowiązek wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu w formie pieniężnej. Rozwiązanie to zostało zaczerpnięte z przepisów kodeksu pracy regulujących częstotliwość wypłaty wynagrodzenia dla pracowników.

Wyjątki

Z wyłączenia spod zasady minimalnego wynagrodzenia godzinowego skorzystają m.in. rodzinne domy pomocy oraz umowy zawierane z opiekunami wycieczek. Ustawa nie będzie również dotyczyła zleceniobiorców, którzy samodzielnie ustalają miejsce i czas realizacji zlecenia, pod warunkiem, że wynagrodzenie będzie zależne wyłącznie od osiągniętego rezultatu.

Sankcje

Celem egzekwowania przestrzegania przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej, Państwowa Inspekcja Pracy uzyska prawo kontroli zleceniodawców i to bez wcześniejszego uprzedzenia. Sankcją za nieprzestrzeganie przepisów ustawy ma być kara grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł.

Minimalna stawka godzinowa ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., ale część przepisów ustawy ma wejść w życie wcześniej tj. w dniu ogłoszenia ustawy i 1 września 2016 r.

Dodaj komentarz