Koniec z papierowymi zwolnieniami lekarskimi!

Bez kategorii

Tylko do końca czerwca 2018 roku zwolnienia lekarskie mogą być wystawiane na papierowych formularzach. Od 1 lipca 2018 r. lekarz będzie mógł wystawić wyłącznie zwolnienie w formie elektronicznej (e-ZLA). Niesie to za sobą wiele udogodnień zarówno dla lekarzy, jak i pracodawców. Co prawda elektroniczne zwolnienia lekarskie funkcjonują od 2016 roku, jednak dotychczas nie cieszyły się popularnością, ze względu na konieczność zaopatrzenia ich w podpis elektroniczny.  Od tego roku ma być łatwiej.

Drogi lekarzu!

Zmiana ta dotyczy przede wszystkim Ciebie. W celu wystawienia zaświadczeń lekarskich musisz utworzyć profil informacyjny za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego bezpłatnie przez ZUS. Zakład opieki zdrowotnej, w którym pracujesz nie może tego zrobić za Ciebie.  Co więcej, nie możesz upoważnić np. pielęgniarki do wystawienia zaświadczenia lekarskiego w twoim imieniu, gdyż zaświadczenie musi być uwierzytelnione przez lekarza z wykorzystaniem jego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

Posiadanie dostępu do Platformy Usług Elektronicznych ZUS to również duże ułatwienie.

Wystawiając zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych ZUS  uzyskasz dostęp do danych pacjenta (ubezpieczonego), jego pracodawców (płatników) oraz członków jego rodziny – jeśli zwolnienie będzie wystawiane w celu opieki nad nimi.

Po wpisaniu numer PESEL pacjenta, system podpowie automatycznie pozostałe dane identyfikacyjne pacjenta. Adres pacjenta i dane płatnika  będziesz wybierał z wyświetlonej listy.

Zaświadczenie lekarskie musi zostać podpisane!

Każde zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego musi być podpisane kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP w momencie wystawienia. Dopóki zwolnienie nie jest podpisane, nie istnieje jako dokument elektroniczny.

E-ZLA może zostać podpisane za pomocą :

  • kwalifikowanego certyfikatu (wydają go uprawnione centra certyfikacji. Jest to usługa płatna, a koszt jest zależny od okresu, na który certyfikat zostaje wydany)
  • profilu zaufanego ePUAP (jest bezpłatny, aby go uzyskać, wystarczy założyć konto na stronie epuap.gov.pl, złożyć wniosek o profil zaufany i potwierdzić tożsamość, np. w jednostce ZUS)

Po podpisaniu lekarz przekazuje zaświadczenie elektronicznie do ZUS, który udostępnia e-ZLA pracodawcy, czyli płatnikowi składek na jego profilu na PUE ZUS. Ubezpieczony (np. pracownik) posiadający swój profil jako świadczeniobiorca na PUE ZUS również je otrzyma. Wystawienie elektronicznego zwolnienia lekarskiego zajmuje mniej czasu niż wypisanie tego papierowego, a co więcej trafia ono bezpośrednio do ZUS bez konieczności przekazywania go pracodawcy, a następnie Zakładowi Ubezpieczeń.

Pracodawco!

Co prawda nie ma wymogu, abyś posiadał profil na PUE, chyba że jesteś zobowiązany do przekazywania elektronicznie dokumentów ubezpieczeniowych, jednak warto rozważyć tę możliwość z uwagi na fakt, że ustawodawca zmierza do informatyzacji procesów.

Posiadanie profilu PUE niesie za sobą następujące korzyści.

  1. Jeśli pracodawca założy profil na PUE w chwili wystawienia zwolnienia pracownikowi otrzyma informację o powyższym oraz treść samego zwolnienia.
  2. Pracodawca będzie posiadał możliwość wystąpienia z wnioskiem o sprawdzenie prawidłowości wystawienia drogą elektroniczną do ZUS.
  3. Dla odebrania e-ZLA, pracodawca nie musi posiadać podpisu kwalifikowanego, wystarczy dostęp do profilu płatnika składek na Platformie Usług Elektronicznych

A co jeżeli pracodawca nie posiada profilu na PUE?

Wówczas niemożliwe będzie dostarczenie zwolnienia elektronicznie do pracodawcy, dlatego  lekarz musi wręczyć pacjentowi wydruk zwolnienia (podpisany i zaopatrzony w pieczątkę), a pacjent musi je dostarczyć swojemu pracodawcy. O konieczności wydrukowania zwolnienia lekarza poinformuje system.