Wszystkie wpisy z kategorii: Prawo pracy i ZUS

E-zwolnienia lekarskie – nowość od 2016 r.

Dodaj komentarz
Bez kategorii / Prawo pracy i ZUS / Zmiany w prawie

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła z dniem 1 stycznia 2016r.  elektroniczne zwolnienia lekarskie, tzw. e-zwolnienia. Celem ich wprowadzenia jest poprawa  efektywności procesu obsługi zwolnień i skrócenia czasu niezbędnego do ich wypełniania, a  także zapobieżenie ich nadużywania.