Wszystkie wpisy z kategorii: Zmiany w prawie

Dziedziczenie długów – zmiany w 2015 r.

Dodaj komentarz
Inne / Zmiany w prawie

Powołanie danej osoby do spadku może nastąpić w dwojaki sposób – w drodze dziedziczenia ustawowego albo w drodze dziedziczenia testamentowego. Gdy powołanie do spadku nie wynika z testamentu, wskazanie spadkobiercy następuje według przepisów kodeksu cywilnego. W przypadku testamentu również możemy mieć do czynienia z przepisami ustawy. Taka sytuacja zaistnieje, gdy spadkobierca zmarł przez spadkodawcą, nie chciał być spadkobiercą i odrzucił spadek lub uznany został przez sąd za niegodnego dziedziczenia, gdyż dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa […]

Jak uzyskać 500 zł na dziecko?

Dodaj komentarz
Bez kategorii / Inne / Zmiany w prawie

To już pewne – 1 kwietnia br. wejdzie w życie ustawa z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dalej: Ustawa). W jej ramach rodzicom (a dokładniej: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka) została przyznana możliwość ubiegania się o tzw. świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych na dziecko w rodzinie. Świadczenie to jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu […]

Jak naliczane są składki do ZUS-u od kilku umów zlecenia?

Dodaj komentarz
Zmiany w prawie

Nowy rok przyniósł poważne zmiany dla zleceniobiorców świadczących pracę na podstawie kilku umów zleceń jeżeli chodzi o składki należne ZUS-owi. Przypomnijmy, iż zgodnie z dotychczasową praktyką ukształtowaną na podstawie starego stanu prawnego zleceniobiorcy, którzy zawarli kilka umów zleceń mieli odprowadzane składki od tylko jednej (a dokładniej: pierwszej) takiej umowy, która przewidywała niższe wynagrodzenie (co z kolei wiązało się z niższymi składkami przekazywanymi ZUS-owi). Oczywiście, nic nie stało na przeszkodzie, aby oskładkować wszystkie umowy. Jednakże praktyką […]

Ulgi podatkowe dla innowacyjnych przedsiębiorców (cz.1)

Dodaj komentarz
Zmiany w prawie

Potrzeba zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki po raz kolejny została uwzględniona podczas prac nowelizacyjnych, czego dowodem jest ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1767), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Regulacja jest więc „świeża” i ocena jej efektywności praktycznej jest tematem, nad którym będzie można się pochylić w przyszłości. Skupmy się na tym, jakie […]