Wszystkie wpisy z kategorii: Inne

POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE CZĘŚĆ IV- POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU

Bez kategorii / Inne / Zmiany w prawie

Postępowanie o zatwierdzenie układu to jedno  z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, które weszły do polskiego systemu prawa na mocy przepisów Prawa Restrukturyzacyjnego od dnia 1 stycznia 2016r. Postępowanie o zatwierdzenie układu jest postępowaniem przewidzianym dla przedsiębiorców, którzy popadli w długi, a ich suma spornych wierzytelności uprawniających do podjęcia głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie restrukturyzacyjne część III- Przyspieszone postępowanie układowe jako jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych

Bez kategorii / Inne / Zmiany w prawie

Przyspieszone postępowanie układowe jest jednym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych wprowadzonych ustawą Prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Postępowanie restrukturyzacyjne to postępowanie sądowe, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Postępowanie upadłościowe powinno zostać wszczęte dopiero w wypadku niepowodzenia postępowań restrukturyzacyjnych.

Postępowanie restrukturyzacyjne część I – uwagi ogólne, postępowanie sanacyjne

Bez kategorii / Inne / Zmiany w prawie

Od 1 stycznia 2016 r. w polskim porządku prawnym obowiązuje ustawa Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r., która gruntownie zreformowała ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze (obecnie: Prawo upadłościowe). Postępowanie restrukturyzacyjne to cywilne postępowanie sądowe, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. Uniknięcie upadłości dłużnika ma nastąpić przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zaangażowania wierzycieli w zarządzanie biegiem postępowania restrukturyzacyjnego. Postępowanie upadłościowe powinno zostać wszczęte dopiero w wypadku niepowodzenia postępowań restrukturyzacyjnych.

Do więzienia za wyłudzenia

Bez kategorii / Inne / Prawo podatkowe / Zmiany w prawie

Z dniem 1 marca zmianie uległy przepisy dotyczące nadużyć związanych z podatkiem od towarów i usług. Głównym celem w/w zmian jest przeciwdziałanie zjawisku wyłudzania podatku VAT, które wciąż uchodzi za jedno z najbardziej popularnych przestępstw podatkowych, popełnianych zarówno przez pojedyncze jednostki, jak i na masową skalę – przez zorganizowane grupy przestępcze, które uczyniły sobie z tego procederu źródło dochodu.

Konieczność zarejestrowania karty SIM już obowiązuje

Dodaj komentarz
Bez kategorii / Inne / Zmiany w prawie

Dnia 2 lipca 2016r. weszła w życie ustawa z dnia 24 czerwca 2016r. o działaniach antyterrorystycznych (z wyjątkiem art. 43 który dotyczy tematu poruszonego w niniejszym artykule i który to obowiązuje od dni 25 lipca 2016r). Zmieniła ona m.in. treść ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, z której wynika konieczność zarejestrowania zarówno nowo wydanej karty przedpłaconej (tzw. karty prepaid) przeznaczonej dla telefonów komórkowych jak i posiadanej dotychczas. W przypadku, gdy karta […]

Dziedziczenie długów – zmiany w 2015 r.

Dodaj komentarz
Inne / Zmiany w prawie

Powołanie danej osoby do spadku może nastąpić w dwojaki sposób – w drodze dziedziczenia ustawowego albo w drodze dziedziczenia testamentowego. Gdy powołanie do spadku nie wynika z testamentu, wskazanie spadkobiercy następuje według przepisów kodeksu cywilnego. W przypadku testamentu również możemy mieć do czynienia z przepisami ustawy. Taka sytuacja zaistnieje, gdy spadkobierca zmarł przez spadkodawcą, nie chciał być spadkobiercą i odrzucił spadek lub uznany został przez sąd za niegodnego dziedziczenia, gdyż dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa […]

Jak uzyskać 500 zł na dziecko?

Dodaj komentarz
Bez kategorii / Inne / Zmiany w prawie

To już pewne – 1 kwietnia br. wejdzie w życie ustawa z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dalej: Ustawa). W jej ramach rodzicom (a dokładniej: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka) została przyznana możliwość ubiegania się o tzw. świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych na dziecko w rodzinie. Świadczenie to jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu […]