Wszystkie wpisy z kategorii: Prawo pracy i ZUS

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym?

Dodaj komentarz
Aktualne problemy / Bez kategorii / Prawo pracy i ZUS

Ustawowo określone terminy wypowiedzenia umów o pracę powinny chronić nie tylko pracownika, ale również pracodawcę. Nagła utrata wykwalifikowanego fachowca przekłada się bowiem negatywnie na sytuację firmy, wywołuje komplikacje oraz konieczność szybkiego znalezienia zastępstwa. Dlatego też warto wiedzieć, jak zabezpieczyć się przed nieoczekiwanym, usprawiedliwionym porzuceniem pracy przez pracownika.

Dyscyplinarka nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania pracowników

Dodaj komentarz
Aktualne problemy / Bez kategorii / Prawo pracy i ZUS

Zgodnie z najnowszym stanowiskiem Sądu Najwyższego (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2016 roku, sygn. akt: I PK 91/15)– rozwiązywanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie oznacza nierównego traktowania pracowników. Zdaniem Sądu przypadek każdej osoby i stopień naruszenia przepisów należy indywidualnie rozpatrywać. To, że pracodawca z jednym pracownikiem rozwiąże umowę – wręczy mu tzw. dyscyplinarkę, a nie zrobi tego wobec  innego pracownika, który dopuścił się podobnych naruszeń, nie oznacza dyskryminacji tego […]

Zwolnienie lekarskie a zawarcie umowy zlecenia

Dodaj komentarz
Aktualne problemy / Bez kategorii / Prawo pracy i ZUS

Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Sądu Najwyższego pracownik w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim powinien stosować się w pełni do wskazań lekarskich i powstrzymać się od podejmowania czynności, które mogłyby przedłużyć niezdolność do pracy oraz wpłynąć negatywnie na rekonwalescencję. Podjęcie czynności zarobkowych, w szczególności sprzecznych ze wskazaniami lekarskimi, z pewnością należy uznać za działanie, które wydłuży niezdolność pracownika do pracy oraz świadczy o naruszeniu pracowniczego obowiązku troski o dobro pracodawcy.