Wszystkie wpisy z kategorii: Prawo podatkowe

Co należy zrobić w sytuacji, gdy pracodawca nie wystawił PIT-11?

Dodaj komentarz
Aktualne problemy / Prawo podatkowe

Początek każdego roku wiąże się z obowiązkiem rozliczenia z urzędem skarbowym za dochody osiągnięte w roku poprzedzającym. Termin na wniesienie prawidłowo wypełnionej deklaracji PIT-37 upływa z dniem 30 kwietnia każdego roku. Z jednej strony to sporo czasu, jednakże nie zawsze okaże się on wystarczający. Przede wszystkim dotyczy to sytuacji, gdy pracodawca pomimo ciążącego na nim obowiązku nie wystawił i nie przesłał informacji PIT-11 o osiągniętych przez podatnika dochodach oraz pobranych i odprowadzanych w jego imieniu […]