Wszystkie wpisy z kategorii: Formy prowadzenia biznesu

Jak prawidłowo zawiadomić o zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.?

Aktualne problemy / Bez kategorii / Formy prowadzenia biznesu

Zgromadzenie Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to z całą pewnością najważniejszy organ spółki, który decyduje o najbardziej doniosłych dla niej sprawach. Uprawnienie do zwołania zgromadzenia posiada, co do zasady, zarząd spółki. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2013 r. (II CSK 176/13) zwołanie zgromadzenia wspólników stanowi czynność z zakresu prowadzenia spraw spółki, która przekracza zwykły zarząd, konieczne w związku z tym jest podjęcie uchwały.

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w umowach z członkiem zarządu i w sporze w nim

Aktualne problemy / Bez kategorii / Formy prowadzenia biznesu / Inne

Co do zasady spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje zarząd. Bywają jednak sytuacje, gdy członek zarządu zmuszony jest powstrzymać się od działania jako reprezentant spółki. Sytuacje te dotyczą okoliczności stwarzających zagrożenie dla interesów spółki. Potencjalnego konfliktu interesów można doszukiwać się w przypadku umowy między spółką a członkiem zarządu, a także w sytuacji sporu między spółką a członkiem zarządu. Sedno problemu stanowi fakt, iż po obu stronach umowy lub spory występuje członek zarządu osobiście oraz jako reprezentant […]

Kiedy można wyłączyć wspólnika ze spółki z o.o.?

Dodaj komentarz
Aktualne problemy / Bez kategorii / Formy prowadzenia biznesu

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jak w każdej innej formie prowadzenia działalności gospodarczej, mogą pojawić się sytuacje konfliktowe. Wzajemna niechęć i spory pomiędzy udziałowcami bardzo często przekładają się w sposób negatywny na działanie spółki. Dlatego warto wiedzieć, kiedy można domagać się wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o.

Jesteś wspólnikiem spółki z o.o.? Możesz odpowiadać za jej zobowiązania!

Dodaj komentarz
Aktualne problemy / Formy prowadzenia biznesu

Pomimo tego, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma odrębną osobowość prawną i ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania, mogą zdarzyć się sytuacje, w których jej długi będą zmuszone uregulować inne osoby. Zgodnie z art. 299 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h.), jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Kiedy jednak za długi spółki odpowiadają wspólnicy?