Wszystkie wpisy z kategorii: Aktualne problemy

Jak prawidłowo zawiadomić o zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.?

Aktualne problemy / Bez kategorii / Formy prowadzenia biznesu

Zgromadzenie Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to z całą pewnością najważniejszy organ spółki, który decyduje o najbardziej doniosłych dla niej sprawach. Uprawnienie do zwołania zgromadzenia posiada, co do zasady, zarząd spółki. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2013 r. (II CSK 176/13) zwołanie zgromadzenia wspólników stanowi czynność z zakresu prowadzenia spraw spółki, która przekracza zwykły zarząd, konieczne w związku z tym jest podjęcie uchwały.

Know – how czyli „wiesz jak”

Aktualne problemy / Bez kategorii / Inne

Czy słyszałeś kiedyś o tzw. know- how? Zapewne tak, jeśli jesteś przedsiębiorcą i zawierasz ze swoimi kontrahentami różne umowy. Termin ten oznacza zdolność, wiedzę lub umiejętność uzyskania określonego rezultatu lub prowadzenia jakiejś działalności. Know-how składa się z wiadomości i doświadczeń o charakterze technicznym, administracyjnym, finansowym albo innego rodzaju, nadających się do stosowania w pracy przedsiębiorstwa lub do wykonywania zawodu. Know- how utożsamiane jest też z pojęciem tajemnicy przedsiębiorstwa. Dla pojęcia tego istotne jest więc uznanie […]

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w umowach z członkiem zarządu i w sporze w nim

Aktualne problemy / Bez kategorii / Formy prowadzenia biznesu / Inne

Co do zasady spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje zarząd. Bywają jednak sytuacje, gdy członek zarządu zmuszony jest powstrzymać się od działania jako reprezentant spółki. Sytuacje te dotyczą okoliczności stwarzających zagrożenie dla interesów spółki. Potencjalnego konfliktu interesów można doszukiwać się w przypadku umowy między spółką a członkiem zarządu, a także w sytuacji sporu między spółką a członkiem zarządu. Sedno problemu stanowi fakt, iż po obu stronach umowy lub spory występuje członek zarządu osobiście oraz jako reprezentant […]

Przestępstwo oszustwa – ściąga dla przedsiębiorców

Aktualne problemy / Inne

Oszustwo – w rozumieniu prawa karnego – polega na wprowadzeniu w błąd albo wykorzystaniu błędu innej osoby lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania i doprowadzenia tym samym do niekorzystnego rozporządzania mieniem należącym do niej lub do osoby trzeciej. W obrocie gospodarczym oszustwa są popełniane częściej niż można przypuszczać, a w wielu przypadkach pokrzywdzony przedsiębiorca nawet nie wie, że stał się ofiarą przestępstwa z art. 286 kodeksu karnego. Powyższe może jawić się jako enigmatyczne i […]

Zatrzymali Ci prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h? Możesz spróbować dochodzić zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Dodaj komentarz
Aktualne problemy / Bez kategorii / Inne

Od 18 maja 2015 roku przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym stanowi wykroczenie, które automatycznie wiąże się z zatrzymaniem przez funkcjonariuszy Policji dokumentu prawa jazdy na okres trzech miesięcy. Wraz z momentem przyjęcia mandatu, a dokładniej od chwili podpisania mandatu staje się on prawomocny. Oznacza to, że kierowcy nie przysługuje już żadna droga odwoławcza i pozbawia się on obrony swoich racji np. z powodu źle przeprowadzonego pomiaru prędkości, niepewności pomiarowej lub błędu […]

Nie odbierasz korespondencji z sądu? To najgorsze co możesz zrobić!

Dodaj komentarz
Aktualne problemy / Bez kategorii / Inne

Wiele osób w obliczu uczestnictwa w postępowaniu sądowym (zwłaszcza jako pozwany) stosuje przysłowiową „taktykę strusia” – w tym przypadku metaforyczne schowanie głowy w piasek, polega na ignorowaniu korespondencji przychodzącej na ich adres zamieszkania. Nie wpuszczają listonosza, a pozostawione awizo, zarówno jak i pierwsze i drugie – ignorują. W końcu przesyłka wędruje z powrotem do sądu. O tym, że takie zachowanie było najgorszym możliwym wyborem, dowiadują się wraz z otrzymaniem zajęcia komorniczego, kiedy jest już za […]

Kiedy można wpisać dłużnika do BIG?

Dodaj komentarz
Aktualne problemy / Bez kategorii / Inne

Wielu przedsiębiorców zmaga się z nierzetelnymi kontrahentami, którzy pomimo zakupienia towarów bądź skorzystania z usług, nie chcą zapłacić wystawionej faktury, tłumacząc się najczęściej brakiem środków finansowych bądź nawet kwestionując istnienie roszczenia. W takich przypadkach niezwykle skutecznym narzędziem jest zagrożenie wpisaniem dłużnika do BIG, z uwagi na co będzie miał on utrudniony dostęp do m.in. leasingu czy kredytu. Kiedy jest to możliwe?

Przekroczyłeś prędkość? Przez lukę w przepisach starosta może nie wydać decyzji o zatrzymaniu Twojego prawa jazdy

Dodaj komentarz
Aktualne problemy / Bez kategorii / Inne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Czy w każdym przypadku popełnienia takiego wykroczenia będzie możliwe wydanie decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy przez starostę?

Kiedy można zaskarżyć uchwałę Zgromadzenia Wspólników sp. z o. o.?

Dodaj komentarz
Aktualne problemy / Bez kategorii / Inne

Zgromadzenie wspólników jest organem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podejmującym uchwały w najdonioślejszych sprawach dotyczących działalności spółki. Co więcej,  jego decyzje mają charakter nadrzędny w odniesieniu do innych organów spółki, a więc Zarządu, a także, w przypadku, gdy zostały powołane, Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej. Zdarzają się jednak sytuacje, iż uchwały pozostają sprzeczne z  umową spółki, dobrymi obyczajami, a nawet obowiązującymi przepisami prawa. Czy uchwały dotknięte tego rodzaju wadami są nieważne z mocy prawa?