Jak ustalić adres zamieszkania dłużnika?

Bez kategorii

Gdy podejmujemy decyzję o złożeniu pozwu przeciwko dłużnikowi, który jest osobą fizyczną musimy pamiętać o wskazaniu w pozwie aktualnego miejsca zamieszkania pozwanego. Jest to konieczne, aby sąd doręczył pozwanemu nasz pozew, kolejne pisma procesowe oraz wyrok tak, aby dłużnik mógł skorzystać ze swojego prawa do obrony i do przedstawienia własnej wersji wydarzeń i argumentów na jej poparcie. Często jednak stanowi to nie lada problem szczególnie, że dłużnicy lubią zapadać się pod ziemię. Co więcej, problem z ustaleniem miejsca zamieszkania pojawia się coraz częściej z uwagi na naszą obecność w Unii Europejskiej, a tym samym wzmożoną migrację ludności.

Dla wielu przedsiębiorców pierwszymi kontrahentami są członkowie rodziny bądź bliżsi lub dalsi znajomymi. Ustalenie adresów zamieszkania kontrahentów z tej grupy nie powinno stanowić większego problemu. Co w sytuacji, gdy nie znamy adresu dłużnika, a próby windykacji telefonicznej czy za pomocą wiadomości e-mail zawodzą? Konieczne staje się ustalenie adresu owego dłużnika chociażby po to, aby po pierwsze, wezwać dłużnika do zapłaty, po drugie, wnieść do właściwego sądu pozew o zapłatę. Bez adresu nie będzie to możliwe. A co jeśli złożymy pozew bez wskazania adresu? Albo co prawda wskazaliśmy adres, który udało nam się ustalić ale nasz pozwany już dawno tam nie zamieszkuje? W takim wypadku sąd wezwie nas do uzupełnienia tego braku pod rygorem zwrotu pozwu lub zawieszenia postępowania.  Nawet najbardziej przezornego przedsiębiorcę może spotkać taka sytuacja, dlatego myślę, że warto pochylić się nad tym tematem.

Czy mamy realną możliwość ustalenia aktualnego adresu dłużnika? Co jeśli mimo wszystkich podjętych starań nie uda nam się tego dokonać?

Wniosek do urzędu gminy

Pierwszym sposobem jest zwrócenie się do urzędu gminy, w której wiemy, że pozwany mieszkał z wnioskiem o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców. Wydział spraw obywatelskich danej gminy udostępni dane pozwanego pod warunkiem, że wykażemy interes prawny w uzyskaniu tych danych. Jeśli więc chcemy wnieść np.  pozew o zapłatę to do wniosku możemy załączyć kopię umowy, wysłane wezwania do zapłaty, nieopłacone faktury. Bardzo ważne jest aby wykazać interes prawny, ponieważ w sytuacji, gdy organ uzna, że do jego wykazania nie doszło, wyda decyzję odmowną.

Wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Drugą z możliwości jest zwrócenie się do Centrum Udostępniania Danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o udostępnienie danych dotyczących dłużnika z rejestru PESEL. Rejestr ten obejmuje dane ewidencyjne obywateli w skali kraju. W tym celu musimy wejść na stronę ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji:

https://mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/udostepnianie/12993,Udostepnianie-danych-z-rejestru-PESEL.html

i pobrać stamtąd formularz wniosku o udostępnienie danych. Podobnie jak przy pierwszym sposobie, tutaj również konieczne jest wykazanie interesu prawnego, jak również danych dostatecznie odróżniających dłużnika zatem poza imieniem i nazwiskiem należy podać również numer pesel, imię ojca i matki lub jeden z adresów zamieszkania.

Ostateczność – ustanowienie kuratora

W sytuacji, gdy wyżej opisane sposoby zawiodą, to pozostaje nam wystąpienie do sądu z wnioskiem o ustanowienia kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. W niniejszym wniosku trzeba uprawdopodobnić, że miejsce pobytu pozwanego nie jest znane poprzez wykazanie, że podjęliśmy starania uzyskania aktualnego adresu zamieszkania – czyli przeprowadziliśmy kroki powyżej opisane. Kurator będzie reprezentował pozwanego, a więc działał za niego w sprawie i odbierał jego korespondencję.