Autor: Goldwin

Skarga nadzwyczajna

Bez kategorii

3 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym. Ustawodawca na skutek prezydenckiej inicjatywy, zdecydował się na wprowadzenie do systemu prawnego nieznanej dotąd instytucji skargi nadzwyczajnej, przy jednoczesnym zapewnieniu udziału czynnika społecznego w ich rozstrzyganiu poprzez udział ławników w składzie orzekającym. Projektowane zmiany zostały negatywnie zaopiniowane przez organy samorządu zawodowego zarówno radców prawnych jak i adwokatów oraz środowiska sędziowskie, ponieważ w ich ocenie obecnie funkcjonujący system kontroli instancyjnej w […]

Windykacja a uporczywe nękanie

Bez kategorii

Zapewne każdy z nas wielokrotnie występował zarówno w roli wierzyciela jak i dłużnika, a występująca w takiej sytuacji sprzeczność interesów jest niezwykle trudna do wyważenia. Bez wątpienia każde działania windykacyjne podejmowane w stosunku do dłużnika już z założenia są dla niego sytuacją stresową i wysoce niekomfortową. Windykator ma natomiast jeden cel – skutecznie wyegzekwować dług. Jednakże czy osiągnięcie tegoż celu może nastąpić za wszelką cenę? Czy działania podejmowane przez windykatora mogą nosić znamiona przestępstwa stalkingu?

Jak ustalić adres zamieszkania dłużnika?

Bez kategorii

Gdy podejmujemy decyzję o złożeniu pozwu przeciwko dłużnikowi, który jest osobą fizyczną musimy pamiętać o wskazaniu w pozwie aktualnego miejsca zamieszkania pozwanego. Jest to konieczne, aby sąd doręczył pozwanemu nasz pozew, kolejne pisma procesowe oraz wyrok tak, aby dłużnik mógł skorzystać ze swojego prawa do obrony i do przedstawienia własnej wersji wydarzeń i argumentów na jej poparcie. Często jednak stanowi to nie lada problem szczególnie, że dłużnicy lubią zapadać się pod ziemię. Co więcej, problem […]

JEDZ wyłącznie w formie elektronicznej

Bez kategorii

Bieżący rok stoi pod znakiem rewolucji w zamówieniach publicznych dzięki wprowadzanej elektronizacji  Termin na stosowanie przepisów przewidujących obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji  elektronicznej,  w odniesieniu  do  postępowań  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez centralnego zamawiającego nadszedł już dnia 18 kwietnia 2017 r. Dla zamawiających innych niż centralny  zamawiający obowiązek ten zostanie nałożony z dniem 18 października 2018 r. Natomiast niedługo, bo od dnia 18 kwietnia 2018 r., zaczniemy stosować przepis […]

RODO a ryzyko cybernetyczne

Bez kategorii

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który wykorzystuje systemy informatyczne w prowadzonej przez siebie działalności, musisz mieć świadomość ryzyka z tym związanego. W dobie internetu i wszechogarniającej cyfryzacji jesteśmy narażeni na ataki cyberprzestępców, którzy za pomocą różnych metod, ciągle udoskonalanych, są w stanie dokonać kradzieży wszelkiego rodzaju danych lub innej niepożądanej ingerencji w system. Wystarczy tylko, że korzystamy z systemu komputerowego, telefonu komórkowego czy innych mobilnych urządzeń.

Uwaga na niedostateczną kapitalizację!

Bez kategorii

Z początkiem 2018 roku dość radykalnie zmieniły się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT). Nowelizacja objęła także instytucję niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji.  Dotychczasowa regulacja z art. 16 ust.1 pkt 60 i 61 została całkowicie wykreślona, a w jej miejsce należy stosować art. 15c ustawy CIT.

Już niedługo kasy fiskalne on-line?

Bez kategorii

W 2017 r. rozpoczęły się prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Głównym celem nowelizacji jest wprowadzenie regulacji pozwalających na stosowanie do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego, kas rejestrujących określanych w projekcie „kasami on-line”. „Kasy on-line” będą miały wbudowaną funkcję, która umożliwi zautomatyzowany, ciagły i bezpośredni przesył danych z kasy do Centralnego Repozytorium Kas. Zakładane zmiany mają na celu zapewnienie stabilności wpływów z tytułu […]