15% CIT dla małych i rozpoczynających działalność podatników

Bez kategorii

Od 1 stycznia 2017 roku tzw. mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność w pierwszym roku podatkowym mogą  skorzystać z preferencyjnej 15-procentowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiana – określona jako kluczowa dla podatników  podatku CIT– narzuca jednak przesłanki do spełnienia.

Aby lepiej zrozumieć istotę przepisu, należy wytłumaczyć kogo właściwie dotyczą preferencje zawarte w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop.)

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt. updop. mały podatnik to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln. euro.

Drugą przesłanką jest rozpoczęcie działalności w danym roku podatkowym. Jednak od zasady tej istnieją wyjątki.  Podatnicy rozpoczynający działalność w danym roku nie skorzystają z preferencji jeżeli powstali w wyniku przekształcenia innych podmiotów, ich podziału lub połączenia. Możliwość zastosowania 15 proc. stawki podatku nie przysługuje w tym przypadku zarówno w roku rozpoczęcia działalności, jak i w następnym roku podatkowym, nawet gdy w tym kolejnym roku będą posiadali status małego podatnika. Zgodnie z nowelizacją, ograniczenie to uzasadnione jest przeciwdziałaniu agresywnej optymalizacji podatkowej. Ustawodawca zapobiega w ten sposób sztucznemu dostosowywaniu formy prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie celu obniżenia opodatkowania.

Co ważne, obniżenie stawki podatku z 19% na 15% odnosi się wyłącznie spółek kapitałowych ( spółki z o.o. i spółki akcyjnej). Co się z tym wiąże? Aby móc obniżyć podatek należy rozpocząć działalność gospodarczą w jednej z dwóch wymienionych form. Spółka osoba nie korzysta z preferencji. Stawka 15 proc. nie dotyczy także osób fizycznych już prowadzących działalność na mniejszą skalę. Jest to znaczne ograniczenie w stosowaniu przepisu.

Wdrożenie tego rozwiązania stanowi obok  jednorazowej amortyzacji i zaliczek kwartalnych dodatkową preferencję dla małych przedsiębiorstw. Nie jest natomiast rozwiązaniem rewolucyjnym, o którym głośno mówiono przy wejściu w życie nowelizacji.