Windykacja a uporczywe nękanie

Bez kategorii

Zapewne każdy z nas wielokrotnie występował zarówno w roli wierzyciela jak i dłużnika, a występująca w takiej sytuacji sprzeczność interesów jest niezwykle trudna do wyważenia. Bez wątpienia każde działania windykacyjne podejmowane w stosunku do dłużnika już z założenia są dla niego sytuacją stresową i wysoce niekomfortową. Windykator ma natomiast jeden cel – skutecznie wyegzekwować dług. Jednakże czy osiągnięcie tegoż celu może nastąpić za wszelką cenę? Czy działania podejmowane przez windykatora mogą nosić znamiona przestępstwa stalkingu?

Czytaj więcej

Jak ustalić adres zamieszkania dłużnika?

Bez kategorii

Gdy podejmujemy decyzję o złożeniu pozwu przeciwko dłużnikowi, który jest osobą fizyczną musimy pamiętać o wskazaniu w pozwie aktualnego miejsca zamieszkania pozwanego. Jest to konieczne, aby sąd doręczył pozwanemu nasz pozew, kolejne pisma procesowe oraz wyrok tak, aby dłużnik mógł skorzystać ze swojego prawa do obrony i do przedstawienia własnej wersji wydarzeń i argumentów na jej poparcie. Często jednak stanowi to nie lada problem szczególnie, że dłużnicy lubią zapadać się pod ziemię. Co więcej, problem z ustaleniem miejsca zamieszkania pojawia się coraz częściej z uwagi na naszą obecność w Unii Europejskiej, a tym samym wzmożoną migrację ludności.

Czytaj więcej

JEDZ wyłącznie w formie elektronicznej

Bez kategorii

Bieżący rok stoi pod znakiem rewolucji w zamówieniach publicznych dzięki wprowadzanej elektronizacji  Termin na stosowanie przepisów przewidujących obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji  elektronicznej,  w odniesieniu  do  postępowań  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez centralnego zamawiającego nadszedł już dnia 18 kwietnia 2017 r. Dla zamawiających innych niż centralny  zamawiający obowiązek ten zostanie nałożony z dniem 18 października 2018 r. Natomiast niedługo, bo od dnia 18 kwietnia 2018 r., zaczniemy stosować przepis dotyczący składania wyłącznie w postaci elektronicznej jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

Czytaj więcej

RODO a ryzyko cybernetyczne

Bez kategorii

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który wykorzystuje systemy informatyczne w prowadzonej przez siebie działalności, musisz mieć świadomość ryzyka z tym związanego. W dobie internetu

i wszechogarniającej cyfryzacji jesteśmy narażeni na ataki cyberprzestępców, którzy za pomocą różnych metod, ciągle udoskonalanych, są w stanie dokonać kradzieży wszelkiego rodzaju danych lub innej niepożądanej ingerencji w system. Wystarczy tylko, że korzystamy z systemu komputerowego, telefonu komórkowego czy innych mobilnych urządzeń.

Czytaj więcej

Uwaga na niedostateczną kapitalizację!

Bez kategorii

Z początkiem 2018 roku dość radykalnie zmieniły się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT). Nowelizacja objęła także instytucję niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji.  Dotychczasowa regulacja z art. 16 ust.1 pkt 60 i 61 została całkowicie wykreślona, a w jej miejsce należy stosować art. 15c ustawy CIT.

Czytaj więcej

Już niedługo kasy fiskalne on-line?

Bez kategorii

W 2017 r. rozpoczęły się prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Głównym celem nowelizacji jest wprowadzenie regulacji pozwalających na stosowanie do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego, kas rejestrujących określanych w projekcie „kasami on-line”. „Kasy on-line” będą miały wbudowaną funkcję, która umożliwi zautomatyzowany, ciagły i bezpośredni przesył danych z kasy do Centralnego Repozytorium Kas. Zakładane zmiany mają na celu zapewnienie stabilności wpływów z tytułu tego podatku do budżetu państwa.

Czytaj więcej

Koniec z papierowymi zwolnieniami lekarskimi!

Bez kategorii

Tylko do końca czerwca 2018 roku zwolnienia lekarskie mogą być wystawiane na papierowych formularzach. Od 1 lipca 2018 r. lekarz będzie mógł wystawić wyłącznie zwolnienie w formie elektronicznej (e-ZLA). Niesie to za sobą wiele udogodnień zarówno dla lekarzy, jak i pracodawców. Co prawda elektroniczne zwolnienia lekarskie funkcjonują od 2016 roku, jednak dotychczas nie cieszyły się popularnością, ze względu na konieczność zaopatrzenia ich w podpis elektroniczny.  Od tego roku ma być łatwiej.

Czytaj więcej

Szczęśliwego nowego RO…DO! Czy jesteś gotowy na rewolucję?

Bez kategorii

Nadejście nowego roku wiąże się z licznymi zmianami w prawie, jednak zwłaszcza w jednym obszarze nastąpi dość duża rewolucja. Mowa tutaj o wejściu w życie zapowiadanego od dawna tzw. RODO czyli jednolitej dla państw członkowskich Unii Europejskiej regulacji w zakresie przetwarzania danych osobowych, co stanie się już 25 maja 2018 r. Na co powinni przygotować się przedsiębiorcy?

Czytaj więcej